Kontakt Byx Digital

Ansatte

Allan Rasmussen Senior Systemutvikler
Andreas Bjørneby Senior Forretningsutvikler | Partner
Telefon
+4740454600
E-post
are@byx.digital
Are Fossum Senior Fagkonsulent
Bertil Svendsen Senior Prosjektleder
Daniele Lixi Systemutvikler
Eivind Giske Daglig leder | Partner
Gemma Leighton Senior Fagkonsulent
Rune Sigurdsen Senior Systemutvikler | Partner
Stig Slorafoss Senior Systemutvikler | Partner
Telefon
+4795999071
E-post
sven@byx.digital
Sven Francke Senior Fagkonsulent