Publisert 20. mars 2019

Ny portal for supporthenvendelser

Andreas Bjørneby Senior Forretningsutvikler | Partner

Byx Digital har tatt i bruk Jira Service Desk for håndtering av supporthenvendelser fra våre kunder.

Dette gjør at saker enkelt kan meldes inn via e-post eller i portalen, og du vil oppleve en strømlinjeformet prosess omkring dialog, oppfølging og status i saken.

Opprette bruker

Send en mail til support@byx.digital for å få opprettet bruker i portalen.

Allerede bruker?

Meld inn din sak her: Byx Digital Service Desk

Du kan også benytte support@byx.digital for opprettelse av supportsaker.

Publisert 20. mars 2019

Andreas Bjørneby Senior Forretningsutvikler | Partner