Publisert 12. november 2019

Slik oppgraderer du til Dynamics 365 Business Central

Andreas Bjørneby Senior Forretningsutvikler | Partner

Et av spørsmålene vi oftest får av våre kunder er "Hvordan kan jeg oppgradere fra Dynamics NAV til Dynamics 365 Business Central, og hvor mye kommer det til å koste?"

Det er dessverre ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Hvilken metode som bør velges for å gjennomføre oppgraderingen, og tilhørende kostnad, avhenger i stor grad av hva som er ditt utgangspunkt og hva du ønsker å oppnå med oppgraderingen.

Nedenfor kan du lese mer om ulike veier til mål, ting å tenke på, samt annen nyttig informasjon omkring en oppgradering til Dynamics 365 Business Central.

Oppgradering fra Microsoft Dynamics NAV eller eldre versjoner av Navision

Metodene du kan velge for å oppgradere til Dynamics 365 Business Central, avhenger i stor grad av hvilken versjon din virksomhet er på i dag. Historisk har mange Dynamics NAV kunder oppgradert hvert 5. år eller sjeldnere. Det betyr at mange kunder er på eldre versjoner, noe som påvirker hvordan disse bør oppgradere til Dynamics 365 Business Central.

NAV 2009 eller eldre:

Etter versjon 2009 skjedde det store endringer i arkitektur og brukergrensesnitt i Dynamics NAV. Dersom din virksomhet fremdeles er på versjon 2009 eller eldre, kan det være en omfattende oppgave å gjennomføre en full oppgradering. Dette gjelder spesielt hvis det er et stort omfang av tilpasninger og integrasjoner. Rapporter og dokumenter kan også være omfattende å løfte til ny versjon. En "oppgrader til standard" eller "Start på nytt" tilnærming kan derfor være å anbefale i de fleste tilfeller.

NAV 2013 eller nyere:

Fra versjon 2013 fikk Dynamics NAV en arkitektur og et brukergrensesnitt som i større grad kan sammenlignes med det som finnes i Dynamics 365 Business Central. Det har likevel skjedd mye endringer i applikasjonen, spesielt omkring hvordan kundespesifikke tilpasninger håndteres. Har du store bransjeløsninger utviklet av 3. part, eller mange tilpasninger, kan en oppgradering likevel være en omfattende prosess. Alternativet "Full oppgradering" vil likevel være det mest aktuelle for mange.

Nedenfor kan du lese mer om de mest aktuelle alternativene for oppgradering fra Dynamics NAV til Dynamics 365 Business Central:

Alternativ - Full oppgradering

Ved å velge dette alternativet, vil du få med deg alle data og alle tilpasninger fra Dynamics NAV til Dynamics 365 Business Central. Vi hjelper deg med å konvertere alle data, historikk og tilpasninger, og forretningsprosessene vil i stor grad være identiske med dagens løsning. Alle tilpasninger vil konverteres til AL og extensions, slik at fremtidige oppgraderinger vil bli mye enklere.

Fordeler

 • Du får med alle data fra gammel løsning
 • Du får med all historikk fra gammel løsning
 • Alle tilpasninger videreføres
 • Forretningsprosesser understøttes på samme måte som i dag (Om dette er en fordel, avhenger selvfølgelig av om prosessen understøttes på en tilfredsstillende måte i dagens løsning)

Ting å tenke på

 • Konvertering av gamle tilpasninger til AL Extensions i Dynamics 365 Business Central, vil kreve en del re-design og justeringer. Tilpasninger som er skrevet som separate moduler er enklere å konvertere enn tilpasninger i standard funksjonalitet i Dynamics NAV.
 • Dynamics 365 Business Central har mer standard funksjonalitet enn Dynamics NAV (avhengig av hvilken versjon du benytter). Enkelte tilpasninger er derfor ikke nødvendigvis relevante å oppgradere. En vurdering av hvilke tilpasninger som skal videreføres, gjøres i fellesskap som en del av prosessen.
 • Videreføring av gamle tilpasninger kan medføre at man ikke får fullt utbytte av ny og bedre standard funksjonalitet.
 • Husk at det er enklere og vedlikeholde en løsning med lite tilpasninger.

Vanskelighetsgrad

 • Dette avhenger i stor grad av antall tilpasninger og hva slags tilpasninger det er snakk om.
 • I utgangspunktet er en Full oppgradering mer omfattende enn en "Start-på-nytt" tilnærming.
 • Hvis du har en stor database, vil flytting og oppgradering av alle dataene også være en tidkrevende jobb.

Passer for:

 • Virksomheter som ikke ønsker å gjøre endringer i forretningsprosessen i forbindelse med oppgraderingen
 • Virksomheter som har en rekke tilpasninger som de mener fremdeles er nødvendige i det nye systemet
 • Virksomheter som ønsker å videreføre alle historiske data inn i den nye løsningen.

Alternativ - Oppgrader til standard

Ved å velge dette alternativet, vil du få med deg alle data og all historikk fra Dynamics NAV til Dynamics 365 Business Central, men alt av tilpasninger utelates.

Fordeler

 • Du får med alle data fra gammel løsning
 • Du får med all historikk fra gammel løsning
 • Du får en standardisert løsning som er enkel å oppgradere til nye versjoner av Dynamics 365 Business Central
 • Du får en enklere overgang til Dynamics 365 Business Central SaaS dersom dette er ønskelig.

Ting å tenke på

 • Ved å fjerne tilpasninger som fremdeles er i bruk, må dere ta stilling til hvordan den nye forretningsprosessen skal se ut. Finnes det ny funksjonalitet i standard Dynamics 365 Business Central, kan dere jobbe annerledes eller må det utvikles en ny tilpasning som AL Extension?

Vanskelighetsgrad

 • Ved å utelate videreføring av tilpasninger, slipper man å oppgradere kode til AL Extensions, noe som igjen medfører mindre arbeid av teknisk karakter.
 • Det bør legges mer innsats i forretningsprosesser og på hvordan disse skal understøttes av standard funksjonalitet på best mulig måte.

Passer for:

 • Virksomheter som er villige til å endre sine forretningsprosesser til å passe med muligheter i standard funksjonalitet.
 • Virksomheter som ønsker å videreføre alle historiske data inn i den nye løsningen

Alternativ - Start på nytt

Dette alternativet innebærer at man starter med blanke ark i Dynamics 365 Business Central. Nødvendige data flyttes over fra Dynamics NAV og dere jobber med standardiserte prosesser i den nye løsningen. Tilleggsløsninger kan hentes etter behov fra markedsplassen AppSource og ny tilpasninger kan utvikles som AL Extensions.

Fordeler

 • En frisk start
 • Du får en standardisert løsning som er enkel å oppgradere til nye versjoner av Dynamics 365 Business Central
 • Du har full fleksibilitet omkring driftsmodell - Public cloud (SaaS), Private Cloud eller på egne servere.
 • Du slipper kostnader knyttet til oppgradering av tilpasninger og historiske data

Ting å tenke på

 • Alle parametere og dataregistre må etableres på nytt - noe kopiering bør vurderes, som f. eks kunder, leverandører og varer.
 • Den gamle databasen bør tas vare på til oppbevaring og oppslagsformål, da historiske data ikke vil videreføres inn i den nye løsningen.

Vanskelighetsgrad

 • Dette er i de fleste tilfeller det minst tidkrevende alternativet, da verken data eller tilpasninger skal konverteres.

Passer for:

 • Virksomheter som er villige til å endre sine forretningsprosesser til å passe med muligheter i standard funksjonalitet.
 • Virksomheter som ikke er avhengig av å videreføre historiske data i den nye løsningen.
 • Virksomheter på veldig gamle versjoner, som gjør en full oppgradering til en omfattende jobb.

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen

Byx Digital har opparbeidet bred erfaring med oppgraderinger av Dynamics NAV. Vi deler gjerne av vår erfaring og hjelper deg på veien med planlegging, gjennomføring og oppfølging av en oppgradering til Dynamics 365 Business Central.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en prat om mulighetene i Dynamics 365 Business Central, eller om hvordan du kommer i gang med en oppgradering.

Kontakt oss:

hei@byx.digital

Telefon: 21 64 50 10

Publisert 12. november 2019

Andreas Bjørneby Senior Forretningsutvikler | Partner